Nationalpark Vadehavet - Natur i verdensklasse

Sønderjylland - Vadehavet er verdensklasse

Nationalpark Vadehavet - Natur i verdensklasse
Nationalpark Vadehavet er med sine 1459 km2 Danmarks største nationalpark med et rigt dyre- og fugleliv og en helt enorm biologisk produktion. Nationalparken rummer en række karakteristiske landskabstyper: vadeflader, højsander, strandenge, strande, klitlandskaber, gest- og marskområder. Vadehavet er en del af verdens største sammenhængende tide—vandsområde. To gange i døgnet strømmer en milliard m3 vand ind i og ud af Vadehavet gennem dybene mellem vadehavsøerne Rømø, Mandø, Fanø og halvøen Skallingen. Cirka 12 millioner vadefugle, gæs og ænder kommer forbi Vadehavet hvert år på deres træk mellem ynglepladserne mod nord og overvintringspladserne mod syd. En række turoperatører i området arrangerer guidede ture med spændende temaer såsom østersplukning, sort sol, vandreture til Mandø og Langli, sælsafari og meget mere.

Østersplukning
Hvis du kunne tænke dig en sjov og anderledes oplevelse, så tag på en guidet tur med østerssafari. På disse ture er det tidevandet, der bestemmer, og du kommer ud på et sted, hvor himmel og hav bliver ét. Du kan i nogle tilfælde selv finde frem til de kulinariske perler, men det er også muligt at få vejledning fra formidlere, der kan tage dig med ud fra flere punkter langs Vadehavskysten. OBS! At spise østers indsamlet i Vadehavet foregår på eget ansvar, uanset om du er på tur med en naturvejleder, eller du er ude på egen hånd.

Sort Sol
En anden fantastisk oplevelse ved Vadehavet er sort sol. Sort sol kan ses i to perioder om året. Første periode på året er, når stærene trækker nordpå i foråret. Det sker fra februar til midt i april. Anden gang er, når trækfuglene skal sydpå i efteråret fra august og i nogle tilfælde helt frem til december. Der kan være alt mellem 20 tusinde og 1,2 millioner fugle i en samlet flok, hvis man er på det rette sted på det rette tidspunkt. Derfor kan man, hvis man er heldig, virkelig få en unik oplevelse ved at kigge på de smukke fugleformationer.

Fanø, Langli, Mandø, og Rømø
Hvis du overvejer at tage til Vadehavet, er et besøg på disse fire øer bestemt også din tid værd. De er alle fire vidt forskellige, og du vil føle dig som i en helt anden verden, når du kommer dertil. Fanø kan du komme til med færgen fra Esbjerg. Det tager ca. 12 minutter at komme derud. På Fanø er der brede sandstrande, et fantastisk fugleliv og en særegen kultur. Langli var beboet fra 1548 til 1911. I dag er Langli et fuglereservat, hvor al jagt og færdsel er forbudt - undtaget er dog færdsel i perioden 16. juli til 15. september. Fra Nyeng ved Ho vil det tage dig ca. 1,5 time at gå ad ebbevejen ud til øen. Inden du vælger at gå på egen hånd, bør du undersøge vejrforhold og tidevand, så du undgår ubehagelige overraskelser undervejs. Du kan også komme til øen med en traktorbus fra Ho, ligesom du kan komme på en guidet tur dertil.

Mandø er et paradis for naturelskere, som vil nyde fugle- og dyrelivet. På Mandø bliver trafikken mellem øen og fastlandet afskåret to gange i døgnet af tidevandet. Mandø har sin helt egen døgnrytme, som også præger de 35 fastboendes liv. Du kan komme til øen med traktorbus eller vælge at køre i egen bil. Du skal blot være opmærksom på vejrforhold og tidevand, inden du tager derud på egen hånd. Den 9 km lange Rømødæmning fører direkte til Vadehavets største ø med en helt anden natur, end vi er vant til fra fastlandet. Rømøs op til 3 km brede sandstrand er øens største magnet, og her er der højt til himlen og plads til alle. Men gå heller ikke glip af plantagerne med bakker og bunkere, klitheden med smukke parabelklitter.

Sælsafari
Oplev et af Danmarks største rovdyr på tæt hold - den spættede sæl. Hvis du ønsker at se de danske sæler ved Vadehavet, bør du have ret store chancer for at finde dem. Der er to måder, du kan tage på sælsafari. Du kan tage på en guidet tur med en naturvejleder eller tage med en traktorbus. I begge tilfælde vil du blive guidet ud til de steder, hvor sælerne som regel kan findes og få en masse sjove facts og historier om det smukke flokdyr. Måske du er heldig at de mest nysgerrige af sælerne kommer helt tæt på i vandet lige foran dig...

Vadehavet - en Verdensarv
Den danske del af Vadehavet blev i juni 2014 udpeget som verdensnaturarv af FN-organisationen UNESCO's verdensarvskomité. Den hollandske og tyske del af Vadehavet fik status som verdensnaturarv tilbage i 2009. Udpegningen af Vadehavet som verdensnaturarv er sket, fordi Vadehavet har enestående universel værdi. Samtidig er den en anerkendelse af det arbejde, som Danmark, Tyskland og Holland i årtier har gjort for at beskytte området. Vadehavets enestående universelle værdi ligger i områdets enestående betydning for bevarelsen af biodiversiteten samt de økologiske og geologiske processer. Det er et ekstremt dynamisk landskab - og verdens største ubrudte system af tidevandsflader. Læs meget mere om Nationalpark Vadehavet og find de guidede ture på: www.nationalparkvadehavet.dk

Læs meget mere om Nationalpark Vadehavet og find de guidede ture på: www.nationalparkvadehavet.dk

 

colourbox1012868-2
 
 
 
 
Kontakt til Bed and Breakfastguide Danmark: lone@frostreklame.dk
Udgiver: Bed and Breakfast Guide ApS
Åløkkegården - Åløkkevej 60
5800 Nyborg
CVR 41516232
Bankforbindelse: Fynske Bank, Nyborg