Tønder - en by i marsken

Tønder - En by i Marsken

Tønder - en by i marsken
Tønder er Danmarks ældste købstad. Den opnåede sine købstadsrettigheder allerede i 1243 - med Lybsk stadsret. Tønder er en fantastisk by i det sydvestlige Sønderjylland kun 5 kilometer fra den dansk-tyske grænse.

Hele naturen, der omkranser Tønder og hele Vadehavet, har status som natur- og vildtreservat, der går på tværs af landegrænser. Området rummer mere end 30 øer heraf tre beboede danske øer: Fanø, Mandø og Rømø. Rømø er et populært turistområde og et stort aktiv for Tønder Kommune.

Mange sjældne vandfuglearter kommer på træk fra hele verden og holder rast og finder føde i Vadehavet. Området er ligeledes opvækstområde for mange fisk og havpattedyr, og det er blandt andet her, den spættede sæl yngler. Det er blot én af grundene til, at vadehavet optræder på UNESCOs liste over unikke naturområder i verden. Hele vadehavsområdet er påvirket af tidevandet. Tidevandets rytme mellem højvande og lavvande to gange i døgnet skaber gode forudsætninger for et righoldigt dyre- og planteliv. Under lavvande, når vaderne tørlægges, tanker fuglene op inden rejsen til yngleområderne i Nordskandinavien, Sibirien og Grønland - eller undervejs til overvintring længere mod syd. Vejret indvirker også på tidevandet. Vind fra vest presser vand ind mod Vadehavskysten og forstærker højvandets virkning med op til fire meter ved kraftig storm. Forskellen på høj- og lavvande er cirka halvanden meter. Ved stormfloder endnu højere. Stormfloder er derfor også en helt speciel del af egnens historie.

Byen ligger lavt på overgangen mellem hedesletten og marsken og afgrænses af Vidå mod syd. Byen var oprindelig en havneby, hvilket også ses på nutidige gadenavne som Skibbroen og Skibbrogade, men byen mistede  i 1550'erne med digebyggerierne sin adgang til havet og dermed sin havn. På sønderjysk udtales Tønder som Tynne.

Tønderkniplinger
I 1600-tallet udviklede Tønder sig til et centrum for produktion og salg af kniplinger, og denne betydning holdt byen gennem århundreder. I 1705 blev der af Kongen indført importforbud af kniplinger fra Italien. Så begyndte det at gå stærkt, så stærkt, at eksporten af  Tønderkniplinger oversteg selv eksporten af kvæg. I 1805 nåede handelen med kniplinger sit højdepunkt. På det tidspunkt var 26.000 mennesker ansat i kniplingsindustrien. I 1847 var der kun 6 kniplingsfabrikanter tilbage. Industrialiseringens fremkomst gjorde det langt lettere at fremstille  kniplinger på maskine. Og eksporten og salget døde ud. I dag er det dog stadig stor interesse for Tønderkniplinger. Men nu er det hovedsageligt en fritidsinteresse, hvor håndværket gives videre fra mor til datter gennem generationer. Hvert tredje år afholdes stadig en kniplefestival i byen. Den første festival fandt sted i 1989 - og tidspunktet er altid den første weekend i juni måned. Festivalen strækker sig over 3 dage.

Tønder Festival
Hvert år i august finder den traditionsrige Tønder Festival sted, som især byder på folke- og jazzmusik. Det betyder, at byen hvert år er samlingssted for mange musikentusiaster, og festivalen har udviklet sig til at være en af de vigtigste europæiske festivaler indenfor traditionel og moderne folkemusik, roots og blues. Festivalen finder sted hvert år i den sidste hele weekend i august og startede helt tilbage i 1974. Omkring 1.900 frivillige arbejder med at tilrettelægge og afholde festivalen. En kæmpemæssig arbejdsindsat for en lille by på kun 7.000 indbyggere.

Tønder Julemarked
I julemåneden er Tønder især kendt for sit julemarked og Det Gamle Apotek, som rummer Skandinaviens største juleudstilling. Den 763 år gamle købstad med de krogede gader og spændende gavlhuse danner en ægte ramme om julen i Tønder. Derfor har byen også været kåret som Årets juleby i Danmark. Hele byen bliver julepyntet, og hyggen understreges af vel nok Danmarks smukkeste julebelysning. Den indre by omkring Torvet bliver fyldt med små julehytter, hvorfra man kan købe de lækre specialiteter, der hører julen til. I den indre by og på Torvet foregår også mange forskellige aktiviteter for både børn og voksne i perioden op til jul. Julebyen Tønder er blevet et varemærke af de helt store. Markeret med det årlige julemandsoptog i starten november. Derfra går det løs med julemarked, julemand i gaderne og en flyvende julemand på taget. I Det gamle Apotek fra 1671 kan man gå på opdagelse på 1.200 m2 jul, jul og atter jul, samt besøge julemandens postkontor og få sin post specialstemplet af julemanden.

Museer
Foruden Kulturhistorie Tønder Museum, som også rummer en udstilling af den berømte møbelarkitekt Hans J. Wegners møbler i det tidligere vandtårn og Kunstmuseet Tønder, findes der nord for byen et zeppeliner- og garnisonsmuseum. Så skal du have en på opleveren - så skal du besøge Tønder - en perle i Marsklandet.

 
 
 
 
Kontakt til Bed and Breakfastguide Danmark: lone@frostreklame.dk
Udgiver: Bed and Breakfast Guide ApS
Åløkkegården - Åløkkevej 60
5800 Nyborg
CVR 41516232
Bankforbindelse: Fynske Bank, Nyborg