De berømte fynske malere

De berømte fynske malere

Hovedpersonerne i den gruppe malere, der går under betegnelsen De fynske malere eller Fynboerne havde alle rødder på Fyn - heraf langt de fleste i Faaborg og Kerteminde. Da de lagde grunden til deres kunstneriske virke, dannede de en kreds, der blev bundet endnu nærmere sammen af ægteskaber og venskaber på kryds og tværs. En del af gruppen knyttede yderligere forbindelser ved undervisning på Kunstnernes Frie Studieskole i København, hvor især Kristian Zahrtmann blev en vigtig skikkelse i deres uddannelse og kom til at påvirke deres videre virke. Af de væsenligste Fynbomalere kan nævnes:

Johannes Larsen 1867-1961. Kom fra Kerteminde, hvor hans far var købmand. Han søgte uddannelse i København, hvor han blandt andet mødte Fritz Syberg og Peter Hansen.  Gennem deres kreds traf han Alhed Warberg, som han blev gift med. Johannes Larsen var bror til Christine Swane.

Alhed Larsen 1872-1927. Voksede op i velstillede kår på gården Erikshåb, som også blev et af samlingspunkterne for gruppen. Allerede i 1885 tegnede og malede Alhed Larsen under vejledning af Fritz Syberg, og hun arbejdede i nogle år som maler på Den Kongelige Porcelainsfabrik.

Fritz Syberg 1862-1939. Blev født i Faaborg og voksede op under fattige kår. Han blev udlært malersvend og derefter ansat hos malermester Peter Syrak Hansen, der var far til Anna og Peter Hansen. Sammen med Peter Hansen tog han i perioder til København for at få undervisning. Han blev gift med Anna og de bosatte sig først i Svanninge og siden nær ved Kerteminde.

Anna Syberg 1870-1914. Voksede op i Faaborg, hvor hun modtog undervisning af sin far. Senere flyttede hun til København, hvor hun arbejdede med at male blomsterstel på Den Kongelige Porcelainsfabrik og ved siden af modtog tegneundervisning. Søster til Peter Hansen.

Christine Swane 1876-1960. Var født og opvokset i Kerteminde, hvor hendes far var købmand. Hun modtog den første maleundervisning af bl.a. Fritz Syberg og gik siden på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder. I 1910 blev hun gift med maleren Sigurd Swane. De blev skilt i 1920, og derefter boede Christine i en årrække sammen med sin søster, der påtog sig husholdningen.

Jens Birkholm 1869-1915. Var født og opvokset i Faaborg, hvor han også kom i malerlære. Som udlært malersvend drog han på valsen i Tyskland og Schweitz, og bosatte sig herefter i Berlin. Her fik han sit kunstneriske gennembrud med en række socialrealistiske værker. Senere flyttede han tilbage til Faaborg men bevarede forbindelsen til Berlin resten af livet.

Peter Hansen 1868-1928. Blev sendt i skole i København, men kom efter endt skolegang tilbage til Faaborg. Faderens malerværksted i Mesterhuset i Faaborg blev et samlingspunkt for Fynboerne. Peter Hansen søgte til København igen blandt andet sammen med Fritz Syberg og fik undervisning. Peter Hansen slog sig senere ned i København med hustruen Elise, men opretholdt forbindelsen til Faaborg og vendte permanent tilbage til fødebyen i 1916, da han fik mulighed for at købe sin fars værksted og indrette det til atelier.

Johannes Larsen MuseetMøllebakken var omdrejningspunktet for denne kunstnerkoloni, og hele stemningen fra dengang kan stadig indfanges. Den gamle mølle knejser endnu, og udsigten over Kerteminde og Storebælt er stadig lige smuk. Malerens hjem står urørt med møbler, malerier og andet inventar. I 1901 byggede kunstnerparret Alhed og Johannes Larsen deres nye hjem på Møllebakken i Kerteminde og skabte dermed ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested for malere, forfattere, billedhuggere - med sine 16 gæstesenge et fristed for kunst og kultur, der skulle sætte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier. Kerteminde husede på denne tid en hel koloni af kunstnere, der i dansk kunsthistorie gerne sammenfattes under begrebet Fynbomalerne. Det var malere, der hyldede det enkle liv i samklang med natur og familie, og som hentede deres motiver fra de nære omgivelser: familiens liv, stuerne, blomsterne i vindueskarmen, haven, fiskerbådene i havnen, markerne, kysten og klinterne, fuglelivet.

Bondemalere sagde kritikerne, og det var vel ikke så galt sagde Fynbomalerne.

Faaborg MuseumFaaborg Museum er noget helt særligt. Bygget til de fynske maleres kunst - og et totalkunstværk i sig selv med maleri, skulptur, arkitektur og møbelkunst. Museet rummer ligesom Johannes Larsen Museet en stor samling af Fynbomalernes kunst. Idéen om at skabe et museum opstod ved en sammenkomst hos erhvervsmanden Mads Rasmussen og hans hustru Kristine d. 22. februar 1910. Her var inderkredsen af fynboerne til stede med bl.a. Johannes Larsen, Fritz Syberg, Peter Hansen og Jens Birkholm. De blev alle del af den indkøbskomité, som kom til at fungere som styreorgan for museet i forhold til indkøb, ophængning og indretning. Det var dermed et kollektivt projekt, der blev finansieret af Mads Rasmussen. Det var uhørt at lade en kunstnergruppe skabe et museum på denne måde, og kunstnerne var bevidste om denne gavmildhed.

Læs mere her:
www.faaborgmuseum.dk
www.johanneslarsenmuseet.dk

6a0ba7d0ae66ffa52a1316b6226ef48c
 
 
 
 
Kontakt til Bed and Breakfastguide Danmark: lone@frostreklame.dk
Udgiver: Bed and Breakfast Guide ApS
Åløkkegården - Åløkkevej 60
5800 Nyborg
CVR 41516232
Bankforbindelse: Fynske Bank, Nyborg