Rubjerg Knude Fyr

Hjørring - Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr 
Hvis du ønsker at se Rubjerg Knude Fyr, som det står i dag, er det måske ved at være sidste chance. Rubjerg Knude Fyr forventes nemlig at styrte i havet inden for få år. Der er en lille chance for, at fyret vil blive reddet fra nedstyrtning - men intet er sikkert endnu.

Fyrets historie
Byggeriet af fyret blev igangsat i marts 1899 og allerede den 27. december 1890 blev det tændt op for første gang. Fyret blev bygget 200 meter fra den daværende kystlinje og på det højeste sted i landskabet - godt 60 meter over havets overflade.

Fyret var fra starten bemandet med tre mand og deres familier. En fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Vagtstuen, der lå i tårnet, skulle hver nat være bemandet, hvorfor de arbejdede på skift. Der skulle holdes øje med gastilførslen, linseapparatets urværk skulle trækkes op hver tredje time, og hvis det satte ind med tåge, skulle motorerne i maskinhuset startes op og passes. Tågesignalets urværk skulle trækkes op, og der skulle holdes udkig efter skibe, som kunne være kommet i vanskeligheder.

Og endelig skulle de fugle, der var fløjet mod linsehuset, indsamles til Zoologisk Museum.

Havet rykker tættere på...
Kort tid efter fyret blev bygget stod det klart, at sandet var et problem. Da fyret blev bygget, lå det over 200 meter inde i landet, og der var ingen større klitter omkring det. Med tiden kom havet nærmere, og samtidig blæste vinden store mængder sand op fra klinten. Sandet lagde sig foran og omkring fyret. Det fyldte brønden og ødelagde køkkenhaverne.

For at dæmpe sandflugten satte man fyrretræstoppe og beplantede klitten med marehalm og hjelme - blot med det resultat at klitten voksede sig større. Jo mere man plantede, jo mere voksede den. Til sidst lå sandet så højt, at det til tider var umuligt at se fyrlyset fra havet. Den 1. august 1968 opgav man kampen, og fyret blev slukket for sidste gang.

Fyrtårnets renovering
Efter fyrets drift blev opgivet i 1968 blev stedet lavet om til et museum. Nu var det muligt at se konsekvenserne af sandflugten på egen hånd, da bygningerne stille og roligt var blevet fuldstændigt dækket med sand. Til sidst måtte Sandflugtsmuseet flytte til Strandfogedgården omkring 1300 meter syd for fyret.

I mange år stod fyret hen og sandet begravede stille og roligt tårnet. Det blev til sidst svært at komme op til fyret. De senere år er nedbrydningen af kysten nået så vidt, at fyret nærmer sig kanten. Det har betydet, at vinden er begyndt at blæse sandet væk fra fyret og ind i landet, så det igen er muligt at komme ind i fyrtårnet.

For at give publikum mulighed for på ny at opleve denne drabelige natur set fra oven, er der i dag bygget en ny trappe indvendigt i tårnet. Trappen giver adgang til platformen øverst. Samtidig er der indbygget en stor lysprisme, der skaber fantastiske billeder inde i tårnet. Lysprismen kaster lyset ind i fyrtårnet, hvor det tidligere kastede lyset ud over havet. Projektet har skabt en ny, spændende attraktion. En ekstra dimension i oplevelsen er, at den har en udløbsdato.

Med de nu blot 8 meter fra fyret til kanten, er der ikke meget land tilbage at give af. Og selvom fyret er sikkert at begive sig op i nu, skal det formentlig rives ned inden for et par år og flyttes, hvis det ikke skal ende i havet. Kommer skrænten nærmere end fem meter, er Hjørring Kommune nødt til at lukke for adgangen til fyret af sikkerhedsmæssige hensyn.

Hjørring Kommune arbejder på en plan for, hvad der skal ske med fyret, inden havet tager det. Alt skal dog aftales i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer både tårnet og området, det befinder sig i.

Fra Strandfogedgård til udstilling
I 2000 indgik Vendsyssel Historiske Museum og ejeren af Strandfogedgården, Verner Nielsen, en aftale om at museet kunne leje Strandfogedgården for en 20-årig periode med det formål at bruge stedet som udstillingssted. Strandfogedgården var en erstatning af udstillingsstedet på Rubjerg Knude Fyr, som museet måtte flytte ud af.

Indtil 2007 har der kun været mindre udstillinger i gården om bl.a. sandflugt og strandinger. I 2007 åbnede imidlertid den første etape af udstillingen Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie.

Frem til 2009 er der blevet arbejdet på denne udstilling, som i dag ikke kun fortæller om sand og sandflugt, men er en bred udstilling om de mange spændende historier fra hele Rubjerg Knude området. I gårdens tidligere ladebygninger fortælles historier fra området - bl.a. om Rubjerg Knude Fyr, Rubjerg Kirke, de første vendelboer og om naturens kræfter.

I rummet er placeret en tidsmaskine, hvor den besøgende har mulighed for at rejse tilbage i tiden for at se, hvor store landskabsændringer området omkring Rubjerg Knude har gennemgået de sidste 17.000 år.

 
 
 
 
Kontakt til Bed and Breakfastguide Danmark: lone@frostreklame.dk
Udgiver: Bed and Breakfast Guide ApS
Åløkkegården - Åløkkevej 60
5800 Nyborg
CVR 41516232
Bankforbindelse: Fynske Bank, Nyborg